Вступ 2019: рейтингові списки
 

Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Брандибура Ірина Юріївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
Спеціальність: 
13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти
Дата захисту: 
01.03.2019
Статус: 
захищена