Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин в університетах Канади

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Істоміна Катерина Юріївна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор педагогічних наук, професор Мукан Наталія Василівна
Спеціальність: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту: 
30.06.2017
Статус: 
подана