Вступ 2018: рейтингові списки

Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Триндюк Валентина Анатоліївна
Науковий керівник / консультанти: 
кандидат педагогічних наук, доцент Кутузова Галина Іванівна
Спеціальність: 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Дата захисту: 
29.06.2017
Статус: 
захищена