Вступ 2019: рейтингові списки
 

Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Яремко Галина Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор педагогічних наук, професор Мукан Наталія Василівна
Спеціальність: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту: 
29.06.2017
Статус: 
захищена