Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів
Паюк О.Л.
д.х.н. Заіченко О.С.
кандидата хімічних наук
16.12.2019
Д 35.052.01
Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу
Данилюк О.М.
д.т.н., проф. Атаманюк В.М
кандидата технічних наук
16.12.2019
Д 35.052.09
Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів
Філак І.О.
к.х.н., доц. Онисько М.Ю.
кандидата хімічних наук
16.12.2019
Д 35.052.01
Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації
Маслияк Ю.Б.
д.т.н., проф. Дивак М. П.
кандидата технічних наук
13.12.2019
Д 35.052.05
Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів
Борецька І.Б.
д.т.н., проф. Соколовський Я. І.
кандидата технічних наук
13.12.2019
Д 35.052.05
Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх послуг з використанням Веб-спільнот
Шілінг А.Ю.
д.т.н., проф. Жежнич П.І.
кандидата технічних наук
12.12.2019
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення протидії інфор маційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету
Вус В.А.
д.т.н., проф. Пелещишин А.М.
кандидата технічних наук
12.12.2019
Д 35.052.05
Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації
Шахно А.Ю.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
09.12.2019
Д 35.052.03
Інформаційна технологія експрес-аналізу даних геоелектромагнітних спостережень
Савків Л.Г.
к.ф.-м.н., с.н.с Ладанівський Б.Т.
кандидата технічних наук
06.12.2019
Д 35.052.14
Інформаційна технологія розроблення та ідентифікації латентних зображень
Троян О.А.
д.т.н., проф. Назаркевич М.А.
кандидата технічних наук
06.12.2019
Д 35.052.14
Теоретико-експериментальне обґрунтування методів підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання
Перій С.С.
д.т.н., проф. Третяк К.Р.
доктора технічних наук
06.12.2019
Д 35.052.12
Електро- і магнітотранспортні властивості базових сенсорних ниткоподібних кристалів Si, Ge, InSb, GaSb в околі переходу метал-діелектрик
Лях-Кагуй Н.С.
д.т.н., проф. Дружинін А.О.
доктора технічних наук
05.12.2019
Д 35.052.13
Удосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу
Лютенко Т.В.
д.т.н., проф. Середюк О. Є.
кандидата технічних наук
05.12.2019
Д 35.052.21
Відтворення архітектурно-просторової структури монастирів Чину Святого Василія Великого Західної України
Знак І.Б.
к.філос.н, доц. Ремешило-Рибчинська О.І.
кандидата архітектури
02.12.2019
Д 35.052.11
Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста
Павлів А.П.
д.арх., проф. Черкес Б.С.
доктора архітектури
02.12.2019
Д 35.052.11
Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами
Дунас М.О.
к.ю.н., доц. Сорока С.О.
кандидата юридичних наук
30.11.2019
К 35.052.23
Особливості організації дизайн-об’єктів інформаційно-комунікативного середовища сучасного міста (на прикладі м. Харків)
Сосницький Ю.О.
к.мист., доц. Вергунов С. В.
кандидата мистецтвознавства
29.11.2019
К 35.052.25
Прогнозування значення температури за перехідним процесом із використанням нейронних мереж
Лопатко О.О.
д.т.н., проф. Микитин І.П.
кандидата технічних наук
29.11.2019
Д 35.052.08
Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих
Рахма Мохаммед Кадім Рахма
д.т.н.,проф. Глухов В.С.
кандидата технічних наук
29.11.2019
Д 35.052.08
Підвищення паливоощадності автотранспортного засобу формуванням раціональних законів та алгоритмів перемикання передач трансмісії
Пельо Р.А.
д.т.н., проф. Гащук П. М.
кандидата технічних наук
29.11.2019
К 35.052.20
Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами
Лилик В.А.
д.ю.н., проф. Ортинська Н.В.
кандидата юридичних наук
29.11.2019
К 35.052.23
Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом
Довгань А.І.
д.ю.н., проф. Ортинська Н.В.
кандидата юридичних наук
29.11.2019
К 35.052.23
Вдосконалення технологічних процесів перевезення небезпечних вантажів з врахуванням фактора людини
Афонін М.О.
к.т.н., доц. Жук М.М.
кандидата технічних наук
29.11.2019
К 35.052.20
Ергодизайнерські принципи організації інтер’єрних просторів ресторанних закладів
Дудка С.-Р.О.
д. арх., проф. Мироненко В.П.
кандидата мистецтвознавства
28.11.2019
К 35.052.25
Становлення і розвиток комунікативного дизайну в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть
Борисенко О.М.
к.арх., доц. Мигаль С.П.
кандидата мистецтвознавства
28.11.2019
К 35.052.25
Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу діяльності птахоферм
Канда М.І.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
28.11.2019
К 35.052.22
Функціонально-інтегровані сенсори термічного аналізу на структурах твердотільної електроніки
Бойко О.В.
д.т.н., проф. Готра З.Ю.
доктора технічних наук
28.11.2019
Д 35.052.13
Архітектура палаців Якуба Кубицького кін. XVIII – поч. XIX ст
Погранична І.І.
д.арх., проф. Диба Ю.Р.
кандидата архітектури
12.11.2019
Д 35.052.11
Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні
Гуменник І.В.
д.арх., проф. Проскуряков В.І.
кандидата архітектури
12.11.2019
Д 35.052.11
Методи збереження та використання об’єктів природно-заповідного фонду у структурі міст
Тупісь С.П.
к.арх., доц. Соснова Н.С.
кандидата архітектури
11.11.2019
Д 35.052.11