Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств
Бортнікова М.Г.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
30.05.2018
Д 35.052.03
Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів
Бабінська С.Я.
к.е.н., проф. Загородній А.Г.
кандидата економічних наук
30.05.2018
Д 35.052.03
Режими роботи та захист трансформаторів струму за обривів вторинних кіл
Ференсович Р.Я.
д.т.н., проф. Журахівський А.В.
кандидата технічних наук
25.05.2018
Д 35.052.02
Модифікування енергетичного стану нанопористого біовуглецю для адсорбентів і електродів суперконденсаторів
Садова М.М.
к. ф.-м.н., доц. Бордун І.М.
кандидата технічних наук
24.05.2018
Д 35.052.13
Органічні світловипромінювальні наноструктури з довготривалою флуоресценцією для оптичних сенсорів
Турик П.М.
д.т.н., проф. Готра З.Ю.
кандидата технічних наук
24.05.2018
Д 35.052.13
Вдосконалення методології впровадження системи НАССР, як системи управління якістю на молокопереробних підприємствах
Остапʼюк С.Д.
д.т.н.,проф. Микийчук Микола Миколайович
кандидата технічних наук
17.05.2018
Д 35.052.21
Підвищення ефективності метрологічної експертизи військової техніки зв’язку на основі удосконалення методик її проведення
Аркушенко П.Л.
д.т.н., с.н.с. Яковлев Максим Юрійович
кандидата технічних наук
17.05.2018
Д 35.052.21
Математичне моделювання та чисельний аналіз двофазної фільтрації газу та рідини в пористому середовищі
Вавричук П.Г.
д.т.н., с.н.с. П'янило Ярослав Данилович
кандидата технічних наук
17.05.2018
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення для дискретно-неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів
Волочій С.Б.
д.т.н., проф. Федасюк Д.В.
кандидата технічних наук
17.05.2018
Д 35.052.05
Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів у протидії нецільовому використанню бюджетних коштів службовими особами
Писарчук І.В.
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
кандидата юридичних наук
04.05.2018
К 35.052.23
Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот
Трач О.Р.
д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович
кандидата технічних наук
04.05.2018
Д 35.052.05
Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу
Микіч Х.І.
д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович
кандидата технічних наук
04.05.2018
Д 35.052.05
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди: кримінально-правова характеристика
Желік М.Б.
д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
кандидата юридичних наук
03.05.2018
К 35.052.23
Процесуальна діяльність захисника зі спростування підозри (обвинувачення)
Маслюк О.В.
д.ю.н., доц. Гула Лев Федорович
кандидата юридичних наук
03.05.2018
К 35.052.23
Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах
Семенюк М.В.
к.т.н., доц. Бойко Тетяна Владиславівна
кандидата технічних наук
23.04.2018
Д 35.052.09
Закономірності фільтраційного сушіння органічної сировини для виготовлення альтернативного палива
Госовський Р.Р.
д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
кандидата технічних наук
23.04.2018
Д 35.052.09
Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром в когнітивних радіомережах
Янишин В.Б.
к.т.н., доц. Кирик Мар’ян Іванович
кандидата технічних наук
20.04.2018
Д 35.052.10
Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу
Красько О.В.
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
кандидата технічних наук
20.04.2018
Д 35.052.10
Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей
Петрученко О.С.
к.ф.-.м.н., доц. Величко Лев Дмитрович
кандидата технічних наук
18.04.2018
Д 35.052.06
5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості
Чорноус В.О.
д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович
доктора хімічних наук
17.04.2018
Д 35.052.01
Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів
Лунін В.В.
д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович
кандидата хімічних наук
16.04.2018
Д 35.052.01
Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціонування консорційних екотонів захисного типу
Руда М.В.
д.т.н., проф. Обшта Анатолій Феліксович
кандида технічних наук
12.04.2018
Д 35.052.21
Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження
Любчик О.С.
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
кандидата технічних наук
12.04.2018
Д 35.052.21
Одержання та застосування продуктів оксидаційного очищення кам’яного та бурого вугілля
Швед М.Є.
д.т.н., проф. Пиш’єв Сергій Вікторович
кандидата технічних наук
30.03.2018
Д 35.052.07
Модифікування бітумів з парафінистих залишків каучуками і гумою
Нагурський А.О.
д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович
кандидата технічних наук
30.03.2018
Д 35.052.07
Економічне оцінювання та формування кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції
Терлецька В.О.
д.е.н., проф. Поплавська Ж. В.
кандидата економічних наук
30.03.2018
Д 35.052.03
Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств
Ситник Й. С.
д.е.н., проф. Кузьмін О. Є.
доктора економічних наук
30.03.2018
Д 35.052.03
Легітимність державної влади: співвідношення правових і моральних аспектів реалізації
Коваль О.Я.
д.ю.н., доц. Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна
кандидата юридичних наук
30.03.2018
Д 35.052.19
Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід
Шинкар Т.І.
к.ю.н. Скочиляс-Павлів Ольга Василівна
кандидата юридичних наук
30.03.2018
Д 35.052.19
Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти.
Дончак В.А.
д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
доктора хімічних наук
29.03.2018
Д 35.052.01