Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів
Фис М. М.
Черняга П. Г.
доктора технічних наук
27.05.2016
Д 35.052.12
Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності
Алєксєєва К. А.
Пелещишин А. М.
кандидата технічних наук
27.05.2016
Д 35.052.05
Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових застосуваннях з використанням онтологічного підходу
Оборська О.В.
Литвин В.В.
кандидата технічних наук
27.05.2016
Д 35.052.05
Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань
Кухтар Д.В.
Ільків Є.Ю.
кандидата технічних наук
26.05.2016
Д 35.052.12
Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж
Пішко Ю. Р.
Костецька Я. М.
кандидата технічних наук
26.05.2016
Д 35.052.12
Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів
Огренич Є.В.
Шило Г.М.
кандидата технічних наук
19.05.2016
Д 35.052.05
Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик
Яворський Н.Б.
Кособуцький П.С.
кандидата технічних наук
19.05.2016
Д 35.052.05
Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки
Клим Г.І.
Шпотюк О.Й.
доктора технічних наук
19.05.2016
Д 35.052.13
Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro
Крвавич А.С.
Новіков В.П.
кандидата технічних наук
17.05.2016
Д 35.052.09
Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук
Павлюк І.В.
Новіков В.П.
кандидата технічних наук
17.05.2016
Д 35.052.09
Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів
Климко В.І.
Щур І.З.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.02
Оптимальне проектування реконструкції та підсилення стрижневих металевих конструкцій
Балук І.М.
Пелешко І.Д.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.17
Самоущільнювальні бетони, армовані дисперсними волокнами
Стечишин М.С.
Саницький М.А.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.17
Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів
Гладій А.І.
Ятчишин Й.Й.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.07
Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі
Ларук Ю.В.
Левицький В.Є.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.07
Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання
Яцюк В.М.
Грищук Б.Д.
кандидата хімічних наук
05.05.2016
Д 35.052.01
Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій
Тарас Р. С.
Самарик В. Я.
кандидата хімічних наук
05.05.2016
Д 35.052.01
Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств
Скворцов Д.І.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
29.04.2016
Д 35.052.03
Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств
Ковальчук Г.Р.
Подольчак Н.Ю.
кандидата економічних наук
29.04.2016
Д 35.052.03
Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі
Ільницька Т.М.
Паракуда В.В.
кандидата технічних наук
14.04.2016
Д 35.052.21
Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю
Ховерко Ю.М.
Дружинін А.О.
доктора технічних наук
14.04.2016
Д 35.052.13
Архітектурно-містобудівні принципи формування оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів
Шлапко Л.В.
Ніколаєнко В.А.
кандидата архітектури
12.04.2016
Д 35.052.11
Вплив образів архітектурної спадщини вавилона на формування світової архітектури
Аль-Ода Насір Алі
Єксарьова Н.М.
кандидата архітектури
12.04.2016
Д 35.052.11
Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти
Проць І.М.
Назар Ю.С.
кандидата юридичних наук
11.04.2016
Д 35.052.19
Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект
Соха С.І.
Ковалів М.В.
кандидата юридичних наук
11.04.2016
Д 35.052.19
Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства
Задерецька Р.І.
Партин Г.О.
кандидата економічних наук
08.04.2016
Д 35.052.03
Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах
Черноусов Є.Ю.
Глікін М.А.
кандидата технічних наук
08.04.2016
Д 35.052.07
Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств
Паук О.Є.
Козик В.В.
кандидата економічних наук
08.04.2016
Д 35.052.03
Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами
Гриценко Ю.Б.
Пиш'єв С.В.
кандидата технічних наук
08.04.2016
Д 35.052.07
Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві
Шпакович І.Р.
Олексів І.Б.
кандидата економічних наук
06.04.2016
Д 35.052.03