Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Надійність залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження
Титаренко Р.Ю.
к.т.н., доц. Хміль Р.Є.
кандидата технічних наук
02.04.2019
Д 35.052.17
Міцність, деформативність і тріщиностійкість бетонних балкових конструкцій мостів із базальтопластиковою арматурою
Гримак О.Я.
к.т.н., проф. Коваль П.М.
кандидата технічних наук
02.04.2019
Д 35.052.17
Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків
Витвицький В.С.
д.т.н., проф. Вольченко О.І.
кандидата технічних наук
29.03.2019
К 35.052.20
Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів
Грицунь О.М.
к.т.н., доц. Ройко Ю.Я.
кандидата технічних наук
29.03.2019
К 35.052.20
Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів
Лагун І.І.
д.т.н., проф. Наконечний А.Й.
кандидата технічних наук
29.03.2019
Д 35.052.08
Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів
Борецький Т.Р.
д.т.н., проф. Мороз Л.В.
кандидата технічних наук
29.03.2019
Д 35.052.08
Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством
Блинда Ю.О.
д.е.н., проф. Подольчак Н.Ю.
кандидата економічних наук
27.03.2019
Д 35.052.03
Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем
Савченко Ю.Т.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
кандидата економічних наук
27.03.2019
Д 35.052.03
Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення
Фалик Т.С.
д.т.н., проф. Шевчук Л.І.
кандидата технічних наук
15.03.2019
К 35.052.22
Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку
Корлятович Т.Ю.
д.т.н., проф. Мороз О.І.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.12
Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами
Петров С.Л.
д.т.н., проф. Третяк К.Р.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.12
Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів
Бінкевич Т.В.
д.т.н., проф. Журахівський А.В.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.02
Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості
Губар Ю.П.
д.т.н., проф. Перович Л.М.
доктора технічних наук
14.03.2019
Д 35.052.12
Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України
Доскіч С.В.
д.т.н., проф. Савчук С.Г.
кандидата технічних наук
14.03.2019
Д 35.052.12
Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження)
Ярмол Л.В.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
доктора юридичних наук
05.03.2019
Д 35.052.19
Істина у праві: гносеологічний вимір
Левицька О.В.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
кандидата юридичних наук
05.03.2019
Д 35.052.19
Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій
Нестор Н.І.
д.т.н., проф. Бондарєв А.П.
кандидата технічних наук
01.03.2019
Д 35.052.10
Методи і пристрої генерування та формування сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем
Семенов А.О.
д.т.н., проф. Осадчук О.В.
доктора технічних наук
01.03.2019
Д 35.052.10
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу
Брандибура І.Ю.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
01.03.2019
К 35.052.24
Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Кухтяк О.Я.
д.пед.н.,проф. Швай Р.-М. І.
кандидата педагогічних наук
01.03.2019
К 35.052.24
Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Ванькович Л.Я.
д.е.н., проф. Георгіаді Н.Г.
кандидата економічних наук
20.02.2019
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та управління інформаційною діяльністю підприємств
Шпак Ю.Н.
д.е.н., проф. Мельник О..Г.
кандидата економічних наук
20.02.2019
Д 35.052.03
Аналіз та синтез нечітких регуляторів динамічних систем
Демків Л.І.
д.т.н., проф. Лозинський А.О.

д.т.н., проф. Ванцевіч В.
доктора технічних наук
15.02.2019
Д 35.052.18
Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти
Легенький М.І.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
28.01.2019
Д 35.052.19
Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів
Гривачевський А.П.
д.т.н., проф. Прудиус І. Н.
кандидата технічних наук
25.01.2019
Д 35.052.10
Методи та алгоритми управління ресурсами мультисервісних інформаційних функціонально- орієнтованих корпоративних мереж
Романчук В. І.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
25.01.2019
Д 35.052.10
Функціонально-просторовий розвиток водної рекреації у зоні впливу м. Львова
Данилко Н.Я.
к.арх., проф. Петришин Г.П.
кандидата архітектури
16.01.2019
Д 35.052.11
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ НА ПОСТПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЯХ (на прикладі Львова)
Ганець С.В.
к.арх., проф. Петришин Г.П.
кандидата архітектури
16.01.2019
Д 35.052.11
Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.)
Рибак Т.М.
д.філол.н., проф. Мацько В.П.
кандидата педагогічних наук
19.12.2018
К 35.052.24
Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США
Клонцак О.І.
к.пед.н., доц. Равчина Т.В.
кандидата педагогічних наук
19.12.2018
К 35.052.24