Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Побудова моделей гравітаційного поля землі за супутниковими даними
Лопушанський О. М.
Марченко О. М.
кандидата технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.12
Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів
Вовк А. І.
Третяк К. Р.
кандидата технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.12
Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв
Вісьтак М. В.
Микитюк З. М.
доктора технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.13
Особисті права та свободи людини:загальнотеоретичне дослідження
Кожан В. В.
Романова А.С.
кaндидaтa юридичних нaук
21.11.2016
Д 35.052.19
Заборона дискримінації: загальнотеоретичне дослідження
Равлінко З. П.
Романова А.С.
кaндидaтa юридичних нaук
21.11.2016
Д 35.052.19
Метод підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу для відомчих інфокомунікаційних систем
Комолов Д. І.
Бараннік В.В.
кандидата технічних наук
18.11.2016
Д 35.052.10
Моделі та алгоритми підвищення якості обслуговування у телекомунікаційних програмно-конфігурованих мережах
Селюченко М. О.
Климаш М. М.
кандидата технічних наук
18.11.2016
Д 35.052.10
Елементи широкосмугових засобів зв’язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур
Вовчук Д. А.
Політанський Л. Ф.
кандидата технічних наук
17.11.2016
Д 35.052.10
Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень
Фабіровський С. Є.
Прудиус І. Н.
кандидата технічних наук
17.11.2016
Д 35.052.10
Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання
Ракоча І. І.
Попович В. С.
кандидата технічних наук
03.11.2016
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва
Падлецька Н. І.
Дивак М. П.
кандидата технічних наук
03.11.2016
Д 35.052.05
Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах
Муляревич О. В.
Голембо В. А.
кандидата технічних наук
28.10.2016
Д 35.052.08
Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення
Луцюк І. В.
Вахула Я.І.
доктора технічних наук
17.10.2016
Д 35.052.09
Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування
Палюх А. І.
Благута Р. І.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України
Коваль Ю. Є.
Гумін О. М.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства
Холявка Л. Ю.
Князь С. В.
кандидата економічних наук
12.10.2016
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство
Федорчак О. Є.
Георгіаді Н. Г.
кандидата економічних наук
12.10.2016
Д 35.052.03
Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об'єднань
Федевич Л. С.
Алєксєєв І.В.
кандидата економічних наук
10.10.2016
Д 35.052.03
Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами
Івашків О. П.
Братичак М. М.
кандидата хімічних наук
10.10.2016
Д 35.052.01
Розвиток диверсифікації на підприємствах
Дрималовська Х. В.
Скибінський О. С.
кандидата економічних наук
10.10.2016
Д 35.052.03
Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками
Радь Н. І.
Обушак М. Д.
кандидата хімічних наук
10.10.2016
Д 35.052.01
Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір
Стахура Б.І.
Гарасимів Т.З.
кандидата юридичних наук
04.10.2016
Д 35.052.19
Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження
Білас А. І.
Камінська Н. В.
кандидата юридичних наук
04.10.2016
Д 35.052.19
Розвиток системи управління житловим фондом в Україні
Мороз Н. В.
Алєксєєв І. В.
кандидата економічних наук
03.10.2016
Д 35.052.03
Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств
Нагірна М. Я.
Мельник О. Г.
кандидата економічних наук
03.10.2016
Д 35.052.03
Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
Цьвок М. С.
Остапенко О. І.
кандидата юридичних наук
30.09.2016
Д 35.052.19
Прaвoве виховання прaцiвникiв OВС: теoретикo-правовий вимiр
Андрусишин Р. М.
Гарасимів Т. З.
кандидата юридичних наук
30.09.2016
Д 35.052.19
Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля
Синявский А.Т.
Назарчук З. Т.
доктора технічних наук
08.09.2016
Д 35.052.05
Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів
Гожий О. П.
Бідюк П. І.
доктора технічних наук
26.08.2016
Д 35.052.14
Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод
Вронська Н. Ю.
Мальований М. С.
кандидата технічних наук
05.07.2016
К 35.052.22