Вступ 2018: рейтингові списки

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів
Маркелов О. Е.
Лобур М. В.
кандидата технічних наук
12.05.2017
Д 35.052.05
Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації
Бернацька Н. Л.
Старчевський В.Л.
кандидата технічних наук
12.05.2017
К 35.052.22
Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування
Русин В. Б.
Кушнір М. Я.
кандидата технічних наук
12.05.2017
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем “інтелектуального будинку”
Береговський В. В.
Теслюк В. М.
кандидата технічних наук
11.05.2017
Д 35.052.05
Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів роботи підземного сховища газу в системі магістральних трубопроводів
Гладун С. В.
П’янило Я.Д.
кандидата технічних наук
11.05.2017
Д 35.052.05
Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ
Сухацький Ю. В.
Знак З. О.
кандидата технічних наук
05.05.2017
Д 35.052.09
Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір
Фонарюк О. Ю.
Канцір В. С.
кaндидaтa юридичних нaук
29.04.2017
Д 35.052.19
Ціннісно-смислові константи суддівського пізнання
Гураленко Н. А.
Сливка С. С.
доктора юридичних наук
29.04.2017
Д 35.052.19
Нормативно-технiчне забезпечення системи контролю органiчного виробництва
Воробець О. В.
Бубела Т.З.
кандидата технічних наук
28.04.2017
Д 35.052.21
Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини
Дзіковська Ю. М.
Гоц Н.Є.

Пезеріл Томас
кандидата технічних наук
28.04.2017
Д 35.052.21
Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування
Мандюк О. О.
Бортник Н. П.
кaндидaтa юридичних нaук
28.04.2017
Д 35.052.19
Погляди про державу і право Михайла Грушевського
Гойдало І. В.
Поліковський М.Ф.
кaндидaтa юридичних нaук
28.04.2017
Д 35.052.19
Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг
Мазур Т. А.
Сегеда М.С.
кандидата технічних наук
28.04.2017
Д 35.052.02
Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України)
Сосніна О. В.
Канцір В. С.
кaндидaтa юридичних нaук
25.04.2017
К 35.052.23
Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі
Мітіна Н.Є.
Заіченко О. С.
доктора хімічних наук
21.04.2017
Д 35.052.01
Міцність та деформативність комбінованих сталезалізобетонних попередньо напружених конструкцій
Іваник Ю. І.
Демчина Б. Г.
кандидата технічних наук
19.04.2017
Д 35.052.17
Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами за дії навантаження
Вегера П. І.
Бліхарський З. Я.
кандидата технічних наук
19.04.2017
Д 35.052.17
Методи т а засоби планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу
Вовнянка Р. В.
Литвин В. В.
кандидата технічних наук
07.04.2017
Д 35.052.05
Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління
Болюбаш Ю. Я.
Шаховська Н.Б.
кандидата технічних наук
07.04.2017
Д 35.052.05
Моделювання та статистичний аналіз взаємопов’язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів
Юзефович Р. М.
Яворський І. М.
доктора технічних наук
06.04.2017
Д 35.052.05
Лінгвістичне забезпечення формування туристичної докумен-тації на основі відкритих веб-ресурсів
Марків О. О.
Жежнич П. І.
кандидата технічних наук
06.04.2017
Д 35.052.05
Модифікація структури та властивостей функціональних матеріалів на основі кобальтитів RCoO3 (R = Pr -Tb)
Пекінчак О. В.
Василечко Л.О.
кандидата технічних наук
06.04.2017
Д 35.052.13
Йодид- і бромід-допантна модифікація нанопористих вуглеців та поліаніліну для псевдоконденсаторів
Дупляк І. Я.
Бахматюк Б. П.
кандидата технічних наук
06.04.2017
Д 35.052.13
Формування і оцінювання системи управління інноваційною діяльністю підприємства
Комарницька Н. М.
Князь С. В.
кандидата економічних наук
05.04.2017
Д 35.052.03
Система управління підприємства в інформаційному суспільстві
Новаківський І.І.
Петрович Й. М.
доктора економічних наук
05.04.2017
Д 35.052.03
Методи та моделі управління доступом до фізичного середовища безпровідних комп'ютерних мереж
Панова О. С.
Обельовська К.М.
кандидата технічних наук
31.03.2017
Д 35.052.14
Дослідження і розроблення нанорозмірних структур на поверхневих плазмонах для пристроїв інфокомунікаційних систем
Невінський Д. В.
Павлиш В.А.
кандидата технічних наук
31.03.2017
Д 35.052.10
Методи та алгоритми побудови хмаркових сховищ даних на основі розподілених телекомунікаційних систем
Струбицький Р. П.
Шаховська Н.Б.
кандидата технічних наук
31.03.2017
Д 35.052.10
Вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла
Кривенчук Ю. П.
Микитин І. П.

Томас Фрьогліх
кандидата технічних наук
31.03.2017
Д 35.052.08
Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні їх статистичних властивостей від типових
Бубела І. В.
Дорожовець М. М.
кандидата технічних наук
31.03.2017
Д 35.052.21