Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Комерціалізація інноваційної продукції машинобудівних підприємств
Косцик Р. С.
Кузьмін О. Є.
кандидата економічних наук
05.12.2016
Д 35.052.03
Основи технологій одержання полімерних композитів на основі модифікованих осаджених силікатів
Масюк А. С.
Левицький В.Є.
кандидата технічних наук
02.12.2016
Д 35.052.07
Соціально-економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств
Дідик А. М.
Кузьмін О. Є.
доктора економічних наук
02.12.2016
Д 35.052.03
Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств
Бодарецька О. М.
Мельник О.Г.
кандидата економічних наук
02.12.2016
Д 35.052.03
Наповнені пористі композити на основі кополімерів полівінілпіролідону
Дзяман І. З.
Скорохода В. Й.
кандидата технічних наук
02.12.2016
Д 35.052.07
Інформаційні технології усунення ударів та вібрацій в похило-скерованому бурінні
Матвійків Т. М.
Теслюк В. М.
кандидата технічних наук
01.12.2016
Д 35.052.14
Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами
Гивлюд А. М.
Гумницький Я.М.
кандидата технічних наук
30.11.2016
К 35.052.22
Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв
Синельніков О. Д.
Мальований М. С.
кандидата технічних наук
30.11.2016
К 35.052.22
Архітектурно-типологічні принципи реновації бібліотек вищих навчальних закладів України
Воронкова І. С.
Проскуряков В. І.
кандидата архітектури
28.11.2016
Д 35.052.11
Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями
Джуман Б. Б.
Марченко О.М.
кандидата технічних наук
25.11.2016
Д 35.052.12
Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків
Ранг Абдулкарим
Дорожинський О. Л.
кандидата технічних наук
25.11.2016
Д 35.052.12
Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв
Вісьтак М. В.
Микитюк З. М.
доктора технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.13
Побудова моделей гравітаційного поля землі за супутниковими даними
Лопушанський О. М.
Марченко О. М.
кандидата технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.12
Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів
Вовк А. І.
Третяк К. Р.
кандидата технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.12
Особисті права та свободи людини:загальнотеоретичне дослідження
Кожан В. В.
Романова А.С.
кaндидaтa юридичних нaук
21.11.2016
Д 35.052.19
Заборона дискримінації: загальнотеоретичне дослідження
Равлінко З. П.
Романова А.С.
кaндидaтa юридичних нaук
21.11.2016
Д 35.052.19
Метод підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу для відомчих інфокомунікаційних систем
Комолов Д. І.
Бараннік В.В.
кандидата технічних наук
18.11.2016
Д 35.052.10
Моделі та алгоритми підвищення якості обслуговування у телекомунікаційних програмно-конфігурованих мережах
Селюченко М. О.
Климаш М. М.
кандидата технічних наук
18.11.2016
Д 35.052.10
Елементи широкосмугових засобів зв’язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур
Вовчук Д. А.
Політанський Л. Ф.
кандидата технічних наук
17.11.2016
Д 35.052.10
Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень
Фабіровський С. Є.
Прудиус І. Н.
кандидата технічних наук
17.11.2016
Д 35.052.10
Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання
Ракоча І. І.
Попович В. С.
кандидата технічних наук
03.11.2016
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва
Падлецька Н. І.
Дивак М. П.
кандидата технічних наук
03.11.2016
Д 35.052.05
Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах
Муляревич О. В.
Голембо В. А.
кандидата технічних наук
28.10.2016
Д 35.052.08
Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення
Луцюк І. В.
Вахула Я.І.
доктора технічних наук
17.10.2016
Д 35.052.09
Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування
Палюх А. І.
Благута Р. І.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України
Коваль Ю. Є.
Гумін О. М.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства
Холявка Л. Ю.
Князь С. В.
кандидата економічних наук
12.10.2016
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство
Федорчак О. Є.
Георгіаді Н. Г.
кандидата економічних наук
12.10.2016
Д 35.052.03
Розвиток диверсифікації на підприємствах
Дрималовська Х. В.
Скибінський О. С.
кандидата економічних наук
10.10.2016
Д 35.052.03
Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками
Радь Н. І.
Обушак М. Д.
кандидата хімічних наук
10.10.2016
Д 35.052.01