Вступ 2018: рейтингові списки

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Етнічні мотиви в архітектурі сучасних інтер’єрів підприємств харчування
Громнюк А. І.
Черкес Б. С.
кандидата архітектури
13.12.2016
Д 35.052.11
Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації
Ляпощенко О. О.
Склабінський В.І.
доктора технічних наук
12.12.2016
Д 35.052.09
Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства
Незнайко С. В.
Мовчан Р. О.
кaндидaтa юридичних нaук
08.12.2016
К 35.052.23
Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення машинобудівних підприємств
Добрянська М. В.
Шкварчук Л. О.
кандидата економічних наук
05.12.2016
Д 35.052.03
Комерціалізація інноваційної продукції машинобудівних підприємств
Косцик Р. С.
Кузьмін О. Є.
кандидата економічних наук
05.12.2016
Д 35.052.03
Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств
Бодарецька О. М.
Мельник О.Г.
кандидата економічних наук
02.12.2016
Д 35.052.03
Наповнені пористі композити на основі кополімерів полівінілпіролідону
Дзяман І. З.
Скорохода В. Й.
кандидата технічних наук
02.12.2016
Д 35.052.07
Основи технологій одержання полімерних композитів на основі модифікованих осаджених силікатів
Масюк А. С.
Левицький В.Є.
кандидата технічних наук
02.12.2016
Д 35.052.07
Соціально-економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств
Дідик А. М.
Кузьмін О. Є.
доктора економічних наук
02.12.2016
Д 35.052.03
Інформаційні технології усунення ударів та вібрацій в похило-скерованому бурінні
Матвійків Т. М.
Теслюк В. М.
кандидата технічних наук
01.12.2016
Д 35.052.14
Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами
Гивлюд А. М.
Гумницький Я.М.
кандидата технічних наук
30.11.2016
К 35.052.22
Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв
Синельніков О. Д.
Мальований М. С.
кандидата технічних наук
30.11.2016
К 35.052.22
Архітектурно-типологічні принципи реновації бібліотек вищих навчальних закладів України
Воронкова І. С.
Проскуряков В. І.
кандидата архітектури
28.11.2016
Д 35.052.11
Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями
Джуман Б. Б.
Марченко О.М.
кандидата технічних наук
25.11.2016
Д 35.052.12
Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків
Ранг Абдулкарим
Дорожинський О. Л.
кандидата технічних наук
25.11.2016
Д 35.052.12
Побудова моделей гравітаційного поля землі за супутниковими даними
Лопушанський О. М.
Марченко О. М.
кандидата технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.12
Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів
Вовк А. І.
Третяк К. Р.
кандидата технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.12
Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв
Вісьтак М. В.
Микитюк З. М.
доктора технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.13
Особисті права та свободи людини:загальнотеоретичне дослідження
Кожан В. В.
Романова А.С.
кaндидaтa юридичних нaук
21.11.2016
Д 35.052.19
Заборона дискримінації: загальнотеоретичне дослідження
Равлінко З. П.
Романова А.С.
кaндидaтa юридичних нaук
21.11.2016
Д 35.052.19
Метод підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу для відомчих інфокомунікаційних систем
Комолов Д. І.
Бараннік В.В.
кандидата технічних наук
18.11.2016
Д 35.052.10
Моделі та алгоритми підвищення якості обслуговування у телекомунікаційних програмно-конфігурованих мережах
Селюченко М. О.
Климаш М. М.
кандидата технічних наук
18.11.2016
Д 35.052.10
Елементи широкосмугових засобів зв’язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур
Вовчук Д. А.
Політанський Л. Ф.
кандидата технічних наук
17.11.2016
Д 35.052.10
Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень
Фабіровський С. Є.
Прудиус І. Н.
кандидата технічних наук
17.11.2016
Д 35.052.10
Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання
Ракоча І. І.
Попович В. С.
кандидата технічних наук
03.11.2016
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва
Падлецька Н. І.
Дивак М. П.
кандидата технічних наук
03.11.2016
Д 35.052.05
Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах
Муляревич О. В.
Голембо В. А.
кандидата технічних наук
28.10.2016
Д 35.052.08
Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення
Луцюк І. В.
Вахула Я.І.
доктора технічних наук
17.10.2016
Д 35.052.09
Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування
Палюх А. І.
Благута Р. І.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України
Коваль Ю. Є.
Гумін О. М.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23