Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Оптимальне проектування реконструкції та підсилення стрижневих металевих конструкцій
Балук І.М.
Пелешко І.Д.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.17
Самоущільнювальні бетони, армовані дисперсними волокнами
Стечишин М.С.
Саницький М.А.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.17
Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання
Яцюк В.М.
Грищук Б.Д.
кандидата хімічних наук
05.05.2016
Д 35.052.01
Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій
Тарас Р. С.
Самарик В. Я.
кандидата хімічних наук
05.05.2016
Д 35.052.01
Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств
Скворцов Д.І.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
29.04.2016
Д 35.052.03
Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств
Ковальчук Г.Р.
Подольчак Н.Ю.
кандидата економічних наук
29.04.2016
Д 35.052.03
Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю
Ховерко Ю.М.
Дружинін А.О.
доктора технічних наук
14.04.2016
Д 35.052.13
Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі
Ільницька Т.М.
Паракуда В.В.
кандидата технічних наук
14.04.2016
Д 35.052.21
Архітектурно-містобудівні принципи формування оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів
Шлапко Л.В.
Ніколаєнко В.А.
кандидата архітектури
12.04.2016
Д 35.052.11
Вплив образів архітектурної спадщини вавилона на формування світової архітектури
Аль-Ода Насір Алі
Єксарьова Н.М.
кандидата архітектури
12.04.2016
Д 35.052.11
Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти
Проць І.М.
Назар Ю.С.
кандидата юридичних наук
11.04.2016
Д 35.052.19
Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект
Соха С.І.
Ковалів М.В.
кандидата юридичних наук
11.04.2016
Д 35.052.19
Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства
Задерецька Р.І.
Партин Г.О.
кандидата економічних наук
08.04.2016
Д 35.052.03
Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств
Паук О.Є.
Козик В.В.
кандидата економічних наук
08.04.2016
Д 35.052.03
Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах
Черноусов Є.Ю.
Глікін М.А.
кандидата технічних наук
08.04.2016
Д 35.052.07
Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами
Гриценко Ю.Б.
Пиш'єв С.В.
кандидата технічних наук
08.04.2016
Д 35.052.07
Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві
Шпакович І.Р.
Олексів І.Б.
кандидата економічних наук
06.04.2016
Д 35.052.03
Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства
Саталкіна Л.О.
Скибінський О.С.
кандидата економічних наук
06.04.2016
Д 35.052.03
Міцність і деформативність комбінованих металевих систем, об’єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою
Вибранець Ю.Ю.
Іваник І.Г.
кандидата технічних наук
01.04.2016
Д 35.052.17
Міцність та деформативність залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження
Країнський П.І.
Бліхарський З.Я.
кандидата технічних наук
01.04.2016
Д 35.052.17
Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання
Жидачевський Я.А.
Убізський С.Б.
доктора технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.13
Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників
Іванюк Х.Б.
Стахіра П.Й.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.13
Міцність та деформативність пінобетонних плит на продавлювання штампом
Демчина Х.Б.
Коваль П.М.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.17
Міцність та деформативність дощатоклеєних балок армованих склопластиковою та базальтовою арматурою
Сурмай М.І.
Демчина Б.Г.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.17
Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах
Анісімова М.В.
Скворцов І.Б.
кандидата економічних наук
28.03.2016
Д 35.052.03
Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства
Бирка М.І.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
28.03.2016
Д 35.052.03
Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією
Мельничук С.І.
Николайчук Я.М.
доктора технічних наук
25.03.2016
Д 35.052.08
Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних
Крепич С.Я.
Стахів П.Г.
кандидата технічних наук
24.03.2016
Д 35.052.05
Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії
Порплиця Н.П.
Дивак М.П.
кандидата технічних наук
24.03.2016
Д 35.052.05
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств
Том’юк О.Я.
Юринець О.В.
кандидата економічних наук
11.03.2016
Д 35.052.03