Надання послуг із захисту об’єктів права інтелектуальної власності

Надаємо послуги з:

 • консультування щодо  правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, в т.ч. промислової, авторського права;
 • оцінки охороноздатності об'єктів промислової власності;
 • оформлення матеріалів заявки для забезпечення правової охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів та послуг;
 • оформлення матеріалів для державної реєстрації авторських прав на твори науки, літератури та мистецтва:
  • авторського права на твір (заявник - фізична особа);
  • авторського права на службовий твір;
  • договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір;
  • договір про передачу виключного права на використання твору;
  • договір про передачу невиключного права на використання твору;
 • укладання рекламних проспектів; 
 • проведення патентно-інформаційних досліджень для визначення та забезпечення високого технічного рівня об'єктів, що розробляються;
 • здійснення пошуку: тематичного, іменного, фірмового, патентів-аналогів;
 • експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту;
 • підготовки патентних та ліцензійних паспортів;
 • укладання угод: ліцензійних, опційних, угод на передачу «ноу-хау», про конфіденційність і збереження комерційної таємниці;
 • патентного обслуговування, ведення діловодства та листування з патентним відомством України.  

Гарантуємо конфіденційність, якість і професіоналізм!

 

Вирішує проблеми: 

правової охорони об'єктів інтелектуальної власності; державної реєстрації авторських прав; проведення патентно-інформаційних досліджень тощо

Пропонуємо: 

консультування; оформлення документів, проведення патентно-інформаційних досліджень, ведення діловодства та листування з патентним відомством України тощо.