Вступ 2019: рейтингові списки
 

Розроблення системи бюджетування на підприємстві

Для підприємства розробляється та впроваджується сучасна система бюджетування, що передбачає складання комплексної бюджетної документації: деталізованих кошторисів витрат, планів-графіків грошових надходжень та видатків руху грошових коштів, бюджетів доходів та витрат, руху грошових коштів, конкретних проектів та видів діяльності.
В межах системи бюджетування забезпечується гнучке планування витрат та доходів, надходжень та видатків підприємства, розробляється фінансова структура управління з виділенням центрів відповідальності за використання ресурсів, формуються дієві механізми стимулювання працівників до економії витрат та підвищення прибутковості, забезпечується контроль та регулювання відхилень фактичних бюджетних показників від планових.    

Основні переваги: 

відповідність стандартам фінансового управління у розвинених державах Європейського Союзу та світу;

формування уніфікованої та впорядкованої фінансової бюджетної документації підприємства;

забезпечення високого рівня гнучкості фінансових бюджетних показників у кризових умовах діяльності;

підвищення прибутковості та платоспроможності підприємства.

Вирішує проблеми: 

забезпечення інформацією щодо витрат і доходів, руху грошових коштів; виникнення значних фінансових втрат та кризи неплатежів; нецільового використання ресурсів.

Пропонуємо: 

розроблення та впровадження системи бюджетування на підприємстві на основі складання фінансової бюджетної документації.