Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Система автономного геодезичного моніторингу

Програмний модуль передбачає збір, аналіз та опрацювання результатів геодезичних вимірів, які походять від різних геодезичних пристроїв, сенсорів та давачів (електронні тахеометри, ГНСС приймачі, цифрові нівеліри, інклінометри, метеосенсори акселерометри та інші давачі).
Збір та опрацювання інформації реалізовано на базі персонального комп'ютера (ПК), до якого підключаються усі вищезгадані прилади. Передбачено обмін інформацією між приладами і ПК дротовим та радіо- каналами.
Опрацювання результатів спостережень можливо виконувати в режимі реального часу.
За бажанням замовника може бути розроблений графічний додаток для візуалізації як «сирих» результатів вимірів так і результатів їх опрацювання.

Основні переваги: 

вартість системи у 3-4 рази менша від закордонних аналогів;

точність визначення просторового розташування пунктів мережі моніторингу на рівні 2 мм в плані та 3 мм по висоті на території до 2 кв. км;

координатні визначення у режимі «реального часу»;

бездротова передача даних від сенсорів до сервера.

Вирішує проблеми: 

автоматизованого збору і реєстрації у режимі реального часу даних з геодезичного обладнання та геотехнічних здавачів; зберігання інформації про геометричні параметри, деформації і зміну положення в просторі і в часі великих інженерних споруд з метою її аналізу та попередження руйнівних процесів і техногенних катастроф.

Пропонуємо: 

реалізацію готової продукції.