Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Історія кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Одна з наймолодших в Інституті  гуманітарних та соціальних наук,  кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД), заснована 23 серпня 2011 року. Завдяки її роботі наш університет займає чільне місце з підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з напряму «Документознавство та інформаційна діяльність» та магістрів з напряму «Консолідована інформація», обслуговує  Інститут дистанційного навчання та Інститут післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Передумовою створення кафедри СКІД стало організаційно-структурне оформлення нової наукової школи з проблематики функціонування системи соціальних комунікацій,  а також необхідність консолідації зусиль науково-педагогічного персоналу Львівської політехніки щодо підготовки фахівців у сфері соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

У Львівській політехніці підготовку бакалаврів за напрямом 0201 «Культура» та спеціалістів спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» із напряму «Документознавство та інформаційна діяльність» було започатковано у 2000 р. на кафедрі історії України, науки і техніки, яка з 2006 р. перепрофілювалася в кафедру історії, теорії і практики культури (ІТПК). Фундаторами відкриття спеціальності були викладачі кафедри ІТПК: Відмінник освіти України, доктор історичних наук, професор Л.Є.Дещинський,  к.і.н., доцент Р.Д. Зінкевич, к.і.н., доц. С.О. Іващук, к.філол.н., доц. М.В. Комова.

Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю 8.000012 «Консолідована інформація» специфічних категорій підготовки розпочато у 2009 р. в Інституті комп’ютерних наук та інформаційних технологій на  кафедрі «Інформаційні системи та мережі» (ІСМ). У 2009-2011 рр. на кафедрі ІСМ під керівництвом доктора технічних наук, доцента А.М. Пелещишина працювала предметно-методична комісія «Консолідована інформація», що  стала осередком нової молодої наукової школи з проблематики функціювання системи соціальних комунікацій, використання інформаційних технологій в гуманітарних сферах суспільного життя, зокрема, в управлінській діяльності.

З 2011 р. кафедра СКІД проводить Міжнародну наукову конференцію «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS), яка фокусує увагу на актуальних проблемах консолідації інформації, інформаційного менеджменту, електронного урядування, документознавства, прикладної психології та лінгвістики, маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

Оновлено 5 міс 1 тижд тому