Спеціалізована вчена рада Д 35.052.01

Термін повноважень ради: 
26.06.2017 р. – 31.12.2019 р.
Спеціальності: 
02.00.03 Органічна хімія
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
Голова ради: 

д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович

Заступники голови: 

д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович

Вчений секретар: 
д.х.н., проф. Будішевська Ольга Григорівна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій Піткович Х.Є. 22.10.2018
Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів Походило Н.Т. 02.07.2018
5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості Чорноус В.О. 17.04.2018
Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Лунін В.В. 16.04.2018
Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти. Дончак В.А. 29.03.2018
Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів Думанська Ю. А. 22.05.2017
Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів Нагорняк М. І. 22.05.2017
Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі Мітіна Н.Є. 21.04.2017
5-Алкенілфункціоналізовані 4-хлороімідазоли та їх похідні Мельник О. Я. 30.01.2017
Синтез і дослідження похідних 3-, (4-)ацетилфеніл-2н-хромен-2-онів та 1-метилхінолін-2(1н)-ону Руснак О. В. 30.01.2017
Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами Івашків О. П. 10.10.2016
Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками Радь Н. І. 10.10.2016
Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність Фігурка О. М. 30.05.2016
Синтез та біологічна активність s- та n-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону Лень Ю. Т. 30.05.2016
Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання Яцюк В.М. 05.05.2016
Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій Тарас Р. С. 05.05.2016
Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу Барус М.М. 04.03.2016
Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Зварич В.І. 04.03.2016
Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості Хоменко О.І. 22.02.2016
Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот Монька Н.Я. 22.02.2016