Вступ 2019: рейтингові списки
 

Історія кафедри соціології та соціальної роботи

Львівську політехніку можна вважати флагманом підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна робота» на теренах Львівщини. Підготовка бакалаврів за напрямом «Соціологія» (а саме в межах цього напряму розвивалась на той час «Соціальна робота») була розпочата в Національному університеті «Львівська політехніка»   ще  у 1999 р. на кафедрі інженерно-педагогічної підготовки ІГСН (зав. кафедри -  професор Кизименко Л.Д.) у рамках реалізації Міжнародного українсько-канадського мегапроекту «Реформування соціальних служб в Україні» (1999-2003 рр), фінансованого Канадською Агенцією з Міжнародного Розвитку /СІDА/. Партнерами за проектом були Національний університет «Львівська політехніка» з української сторони та Манітобський університет (м. Вінніпег) -  з канадської. Проект здійснювався під патронатом Міністерства освіти і науки України.  

За наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» професора Рудавського Ю.К про закріплення спеціальностей від 4 березня  2001 р. за № 69-01-25  у структурі Інституту гуманітарних і соціальних наук була створена кафедра соціології та соціальної роботи, яка отримала статус випусково-обслуговуючої. 

Нині підготовка фахівців здійснюється на засадах ступеневості на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях – бакалавра, спеціаліста і магістра за двома напрямами «Соціальна робота» і «Соціологія». Секцію соціальної роботи кафедри очолює доцент, кандидат педагогічних наук Гайдук Н.М., секцію соціології - доцент, кандидат соціологічних наук Савка В.Є. Відкрито аспірантуру за двома напрямами. Науково-педагогічні працівники  кафедри - 35 осіб, висококваліфіковані фахівці, серед яких доктори і кандидати соціологічних наук, кандидати педагогічних, філософських, політичних наук, кандидат наук з державного управління, магістри соціальної роботи, асистенти-координатори практики.

Випускники двох програм підготовки фахівців («Соціологія», «Соціальна робота») плідно працюють у районних та міському відділах у справах сім’ї та молоді, районних та міському відділах соціального захисту населення, державних і громадських організаціях, втілюючи в життя інноваційні ідеї, започатковані міжнародним канадсько-українським мегапроектом «Реформування соціальних служб в Україні»///  В НАВЧ ПРОЦЕС

Кафедра брала активну участь у розробленні державних освітніх стандартів спеціальності «Соціальна робота» (11-13 березня 2003 р. на базі кафедри, спільно з Українським державним центром соціальних служб для молоді /м. Київ/ проведена Всеукраїнська нарада-семінар «Моделі професійної підготовки фахівців різних рівнів у контексті розвитку спеціальності «Соціальна робота» в Україні»); викладачі кафедри презентували своє бачення освітнього стандарту на засіданні сесії Соціологічної асоціації України, що була присвячена розробленню стандартів магістерської програми з соціології.

Провідні викладачі кафедри є членами редакційних колегій наукових журналів в Україні  і Польщі. Це вагоме свідчення  визнання у нашій країні та за її межами відповідного рівня професіоналізму викладачів кафедри, її високого рейтингу у професійному середовищі, що забезпечує готовність її професорсько-викладацького складу до реалізації нових завдань.

Оновлено 1 рік 9 міс тому