Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Історія кафедри соціології та соціальної роботи

Львівську політехніку можна вважати флагманом підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна робота» на теренах Львівщини. Підготовка бакалаврів за напрямом «Соціологія» (а саме в межах цього напряму розвивалась на той час «Соціальна робота») була розпочата в Національному університеті «Львівська політехніка»   ще  у 1999 р. на кафедрі інженерно-педагогічної підготовки ІГСН (зав. кафедри -  професор Кизименко Л.Д.) у рамках реалізації Міжнародного українсько-канадського мегапроекту «Реформування соціальних служб в Україні» (1999-2003 рр), фінансованого Канадською Агенцією з Міжнародного Розвитку /СІDА/. Партнерами за проектом були Національний університет «Львівська політехніка» з української сторони та Манітобський університет (м. Вінніпег) -  з канадської. Проект здійснювався під патронатом Міністерства освіти і науки України.  

За наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» професора Рудавського Ю.К про закріплення спеціальностей від 4 березня  2001 р. за № 69-01-25  у структурі Інституту гуманітарних і соціальних наук була створена кафедра соціології та соціальної роботи, яка отримала статус випусково-обслуговуючої. 

Нині підготовка фахівців здійснюється на засадах ступеневості на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях – бакалавра, спеціаліста і магістра за двома напрямами «Соціальна робота» і «Соціологія». Секцію соціальної роботи кафедри очолює доцент, кандидат педагогічних наук Гайдук Н.М., секцію соціології - доцент, кандидат соціологічних наук Савка В.Є. Відкрито аспірантуру за двома напрямами. Науково-педагогічні працівники  кафедри - 35 осіб, висококваліфіковані фахівці, серед яких доктори і кандидати соціологічних наук, кандидати педагогічних, філософських, політичних наук, кандидат наук з державного управління, магістри соціальної роботи, асистенти-координатори практики.

Випускники двох програм підготовки фахівців («Соціологія», «Соціальна робота») плідно працюють у районних та міському відділах у справах сім’ї та молоді, районних та міському відділах соціального захисту населення, державних і громадських організаціях, втілюючи в життя інноваційні ідеї, започатковані міжнародним канадсько-українським мегапроектом «Реформування соціальних служб в Україні»///  В НАВЧ ПРОЦЕС

Кафедра брала активну участь у розробленні державних освітніх стандартів спеціальності «Соціальна робота» (11-13 березня 2003 р. на базі кафедри, спільно з Українським державним центром соціальних служб для молоді /м. Київ/ проведена Всеукраїнська нарада-семінар «Моделі професійної підготовки фахівців різних рівнів у контексті розвитку спеціальності «Соціальна робота» в Україні»); викладачі кафедри презентували своє бачення освітнього стандарту на засіданні сесії Соціологічної асоціації України, що була присвячена розробленню стандартів магістерської програми з соціології.

Провідні викладачі кафедри є членами редакційних колегій наукових журналів в Україні  і Польщі. Це вагоме свідчення  визнання у нашій країні та за її межами відповідного рівня професіоналізму викладачів кафедри, її високого рейтингу у професійному середовищі, що забезпечує готовність її професорсько-викладацького складу до реалізації нових завдань.

Оновлено 1 рік 6 міс тому