Вступ 2019: рейтингові списки
 

Наукова діяльність кафедри соціології та соціальної роботи

Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри. Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень із соціології, комунікативних технологій, соціальної роботи, соціальної політики, соціальної психології, конфліктології, педагогіки тощо. Наукові дослідження здійснюються за таким актуальним напрямом:

Дослідження соціальної сфери задля регулювання соціальних проблем

Актуальною темою досліджень, яка здійснюється на кафедрі, є:

Соціогуманітарний вимір регулювання проблем сучасного українського суспільства (№ держ. реєстрації - 0112U007338).

Керівник – д.політ.н., доцент Климанська Л.Д.

Вагомим результатом науково-дослідницької діяльності кафедри є створення наукових шкіл соціології та соціальної роботи.

Наукову школу соціальної роботи очолює к.пед. н., доцент Гайдук Н. М. Науковим консультантом досліджень у галузі соціальної роботи є доктор Б.МакКензі, професор Факультету соціальної роботи Манітобського університету (Канада), доктор Нonoris causa Національного університету «Львівська політехніка»

Наукову школу соціології очолює знаний в Україні соціолог, д.соц. н., професор Піча В. М. Одним із напрямків роботи наукової школи є соціологічне аналітичне забезпечення розвитку соціальної роботи в Україні, зокрема реформування соціальної сфери. Цей напрямок курує к. соц.н., доцент Савка В. Є.

Результати теоретичного та емпіричного пошуку в межах кафедральної наукової теми дозволили втілити в життя низку соціальних проектів:

  • Проект інноваційних соціальних послуг із створення Центру по роботі з дітьми із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. «Тому, хто біля тебе руку подай».
  • Проект «Створення моделі інтегрованих соціальних служб для вразливих групп населення міста/територіальної громади (м. Львів)».
  • Покращення соціальних послуг для людей похилого віку та інвалідів на рівні громади» у м. Мостиська та Мостиському районі Львівської області (на базіТериторіального центру).
  • Проект «Стратегія розвитку соціальних послуг в громаді м. Львова» та ін.
Оновлено 1 рік 9 міс тому