Вступ 2019: рейтингові списки
 

Навчальний процес кафедри

Організація навчального процесу дозволяє не лише засвоїти  основні  ідеї сучасної соціологічної науки, але і отримати необхідні практичні навики. Навчальний процес зорієнтовано на розкриття та вдосконалення творчого потенціалу та здібностей кожного студента. Ми даємо фахову підготовку, яка дозволяє бути конкурентноздатними не лише на вітчизняному, але і на зарубіжному ринку праці. Наші випускники бакалаврату з успіхом продовжували навчання на магістерському рівні в Манітобському університеті (Канада), в Оксфордському університеті (Велика Британія), мають можливість вчитися на магістерському рівні  спеціальності «Соціологія» у Гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташиця в Кракові (Польща).

Кафедра забезпечує багатогранну підготовку студентів, яка дає змогу кожному випускнику адаптуватись і бути фахівцем у будь-якій сфері, де є потреба у соціологах та соціальних працівниках.

Кафедра соціології та соціальної роботи є однією із випускових в Інституті гуманітарних та соціальних наук. Ми здійснюємо підготовку бакалаврів та магістрів за напрямами «Соціологія» та «Соціальна робота».

Щороку нашими випускниками є близько 60 бакалаврів напряму «Соціальна робота» і стільки ж за напрямом «Соціологія», 25 магістрів за спеціальністю «Соціальна робота» і 10 -  за спеціальністю «Соціологія».

Студенти напряму «Соціальна робота» успішно працюють практичними соціальними працівниками і менеджерами у державних та громадських соціальних організаціях; закладах системи охорони здоров’я; є працівниками науково-дослідницьких центрів  та викладачами навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Студенти напряму «Соціологія» завдяки отриманню відповідних компетенцій успішно проводять маркетингові, соціополітичні та інші прикладні соціологічні дослідження, дослідження громадської думки тощо, є працівниками науково-дослідних та освітніх установ.

Міждисциплінарний характер підготовки дозволяє випускникам кафедри успішно працювати у таких сферах як HR- та ІТ-менеджмент, PR-консалтинг. Про рівень підготовки соціальних працівників та соціологів свідчить той факт, що випускники кафедри успішно працюють за фахом не лише в Україні, але і в Канаді.

Оновлено 1 рік 8 міс тому