Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Наукова діяльність кафедри телекомунікації

Науковий напрям кафедри - iнфокомунiкацiйнi системи та мережi: цифровi та iнформацiйнi технології, мiкропроцесорнi системи та управляючi телекомунiкацiйнi комплекси, радiомережi i транспортнi телекомунiкацiйнi системи, iнформацiйні мережi та дистанцiйна освiта, Internet-технологiї та СУБД.

В рамках наукового напряму ведуться наукові дослідження за такою тематикою:

 • дослідження і моделювання цифрових та інформаційних технологій для підвищення ефективності каналів зв’язку;
 • принципи побудови і функціонування радіомереж зв’язку і їх ефективне впровадження на телекомунікаціях України;
 • повністю оптичні мережі і транспортні телекомунікаційні технології;
 • дослідження принципів функціонування і моделювання дистанційної освіти з використанням телекомунікаційних систем і мереж;
 • розроблення методів стиску даних і передавання їх в телекомунікаційних мережах.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та докторантів за такими спеціальностями:

 • 05.12.02  «Телекомунікаційні системи та мережі»;
 • 05.12.13   «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомуні­кації»;
 • 172   «Телекомунікації та радіотехніка».

Працiвниками кафедри виконано наукові дослiдження у рамках таких міжнародних грантів:

 • Проект Українського науково-технологічного центру № 1712 «Акустооптичні пристроi для керування надпотужного лазерного випромiнювання» (2002-2004);
 • Проект Українського науково-технологічного центру № 3222 "Оптимізація геометрії електро-, п’єзо- та акустооптичних взаємодій на основі повного тривимірного аналізу просторової анізотропії (нова комп’ютеризована розробка високоефективних оптичних модуляторів і дефлекторів)«(2005-2007);
 • Проект Українського науково-технологiчного центру № 4584 «Розробка методології створення найбільш ефективних акустооптичних комiрок НВЧ-дiапазону для управлiння потужним лазерним випромінюванням» (2008-2010);
 • Проект 7 Рамкової Програми Європейського Союзу (міжнародна програма Марії Кюрі) № 272715 на тему: «Розвиток нової виробничої технології найбільш ефективного і стабільнішого використання електрооптичних і нелінійно- оптичних кристалічних матеріалів» (2011-2012).

Під керівництвом професора Климаша М.М. колективом кафедри виконано такі науково-дослідні роботи:

 • за темою «Розробка і дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних мереж шляхом обробки і ущільнення мультимедійних даних» (ДБ/СТИСК), термін виконання – 01.2003-12.2005;
 • за темою «Дослідження та оптимізація структури і топологій інфокомунікаційних систем та мереж» (ДБ/СТРУКТУРА), термін виконання – 01.2006-12.2008;
 • за темою «Підвищення ефективності оптичних мереж доступу з використанням кодового мультиплексування каналів» (ДБ/ДОСТУП), термін виконання – 01.2009-12.2010;
 • за темою «Дослідження та розроблення телекомунікаційних мережевих систем для застосувань телематики і телеметрії» (ДБ/КОМ), термін виконання – 01.2011-12.2012. За результатами впровадження системи збору і обробки інформації в спеціалізовані системи оперативного управління професор Климаш М.М. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік;
 • за темою «Моделі та структури конвергентних телекомунікаційних мереж на основі Cloud – технологій» (ДБ/CLOUD), термін виконання – 01.2013-12.2014.
 • за темою «Методи побудови та моделі інформаційно –телекомунікаційної інфраструктури на основі SDN – технологій для систем електронного урядування» (ДБ/SDN), термін виконання – 01.2015-12.2016. За підсумками впровадження результатів досліджень у частині систем обробки великих масивів даних доцент Стрихалюк Б.М. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за 2015 рік.

Протягом 2002-2016 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри постійно виконані численні науково-дослідні та госпдоговірні роботи з обґрунтування, дослідження та моделювання структур та технологій телекомунікаційних систем та мереж операторів телекомунікацій, провайдерів телекомунікаційних та інформаційних послуг України.

Основні публікації:

 1. M. Jo. A Survey of Converging Solutions for Heterogeneous Mobile Networks/  M. Jo, T. Maksymyuk, R.L. Batista, T.F. Maciel, A.L.F. de Almeida, M. Klymash // IEEE Wireless Communications, 2014. – vol. 21, №8, P. 54-62. http://ieeexplore.ieee.org/document/7000972/
 2. M. Jo. Device-to-Device (D2D) Based Heterogeneous Radio Access Network Architecture for Mobile Cloud Computing / M. Jo, T. Maksymyuk, B. Strykhalyuk, C. Cho // IEEE Wireless Communications, 2015. – vol. 12, №3. http://ieeexplore.ieee.org/document/7143326/
 3. M. Jo, D. Araújo, T. Maksymyuk, A. Almeida, T. Maciel, J. Mota. Massive MIMO: Survey and Future Research Topics // IET Communications. – 2016. – Vol.10, № 15. – P. 1938–1946. http://ieeexplore.ieee.org/document/7581208/
 4. Mykola Beshley, Marian Seliuchenko, Orest Lavriv, Volodymyr Chervenets, Halyna Kholiavka, Mykhailo Klymash. Increasing the efficiency of real-time content delivery by improving the technology of priority assignment and processing of IP traffic  // Smart Computing Review, vol. 5, no. 2, April 2015. PP. 1-13. – Available through: http://www.smartcr.org/view/vol5no2.html
 5. Olga Shpur, Mykhailo Klymash, Marian Seliuchenko, Bogdan Strykhaliuk, Orest Lavriv. Improving the Quality of Composite Services Through Improvement of Cloud Infrastructure Management [Electronic resource] // International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS). – 2015. – Vol. 13 No. 9, September 2015. PP. 36-44.– Available through: https://sites.google.com/site/ijcsis/vol-13-no-9-sep-2015
 6. M. Klymash, B. Stryhalyuk, I. Demydov, M. Beshley, M. Seliuchenko. A novel approach of optimum multicriteria vertical handoff algorithm for heterogeneous wireless networks [Електронний ресурс] // International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) . –2014. - Volume 4. - Issue 5(4). – Р. 42-52. Режим доступу: http://www.ijeit.com/Vol 4/Issue 5/IJEIT1412201411_09.pdf
 7. T. Maksymyuk. Study and Development of Next-Generation Optical Networks /  T. Maksymyuk, S. Dumych, O. Krasko, M. Kaidan, B. Strykhalyuk // Smart Computing Review, 2015. – vol. 4, №6, P. 470-480. http://www.smartcr.org/view/download.php?filename=smartcr_vol4no6p5.pdf
 8. Klymash M. The model for assessment the reliability of structures in virtualized data centers / M.Klymash, O.Shpur, I. Tchaikovskyi // Information and telecommunication science. - 2015. - K.: NTU “KPI”. - No.1. - P.33-37 http://infotelesc.kpi.ua/article/view/47135
Оновлено 2 years 4 міс тому