Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Вступ до докторантури

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 261 «Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1096 від 11.10.2018р.

Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.

Правила прийому до докторантури Університету діють з 01 липня 2019 року до 30 червня 2020 року.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та не менше, ніж 15 опублікованих наукових статей у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав (зокрема, не менше 2 статей у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію; до таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз).

Приєднані файлиРозмір
Правила прийому до докторантури402.2 KB
Оновлено 8 міс 3 тижн тому