Вступ 2018: рейтингові списки

Вступ до аспірантури

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за певною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством.

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 261 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1378 від 13.10.2017 р.

Правила прийому до аспірантури Університету діють 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.

До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та мають середній бал додатку до диплома не менше, ніж 4.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за очною та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до отриманих ліцензій

 

Оновлено 6 міс 1 тижд тому