Вступ 2019: рейтингові списки
 

Завдання відділу охорони праці

Відділ охорони праці виконує роботу з контролю за станом охорони праці у підрозділах університету спільно з комісією з охорони праці профкому університету і громадськими інспекторами з охорони праці.
В структуру відділу охорони праці входить контрольно-вимірювальна лабораторії, лабораторії радіаційної безпеки.
Згідно з Законом України «Про охорону праці» відділ охорони праці забезпечує виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворювання і аваріям у процесі праці. Порядок створення та організації роботи структурних підрозділів з охорони праці в Національному університеті «Львівська політехніка» визначається відповідно до статті 34 Закону України «Про охорону праці».
Відділ охорони праці є самостійним підрозділом університету і підпорядковується безпосередньо ректору університету.
Працівники відділу охорони праці в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та нормативними документами з охорони праці, що діють в межах Національного університету «Львівська політехніка».

Основними завданнями відділу охорони праці є:

  • постійне вдосконалення організації роботи в університеті по створенню здорових і безпечних умов праці студентів і працюючих, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань;
  • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників та студентів;
  • проведення аналізу стану та причин виробничого травматизму і професійних захворювань;
  • здійснення постійного контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень, розділу «Охорона праці» колективного договору, що діють в межах університету;
  • інформування та надання роз’яснень працівникам університету з питань охорони праці.

Відділ охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, спеціалістами університету та представниками профспілки, в тому числі з уповноваженими трудового колективу з питань охорони праці, відвідувачами і представниками контролюючих та правоохоронних органів.
Розробляє спільно з іншими підрозділами університету комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, покращення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням.

Оновлено 3 years 2 міс тому