Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Інформація для абітурієнтів

Шановний наш майбутній студент!
Кафедри «Захист інформації» та «Безпека інформаційних технологій» здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю
«КІБЕРБЕЗПЕКА».

Студенти за 4 роки навчання здобувають базову вищу освіту першого (бакалаврського) рівня. Підготовка майбутніх бакалаврів здійснюється за такими спеціалізаціями:

 1. «Системи технічного захисту інформації»;
 2. «Управління інформаційною безпекою»;
 3. «Адміністрування систем кібербезпеки»;
 4. «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Для отримання повної вищої освіти і кваліфікації магістра студенти продовжують навчання упродовж 2 років.

Підготовка за другим магістерським рівнем вищої освіти спеціальності "Кібербезпека" здійснюється за такими спеціалізаціями:  

 1. «Системи технічного захисту інформації»;
 2. «Управління інформаційною безпекою»;
 3. «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Форма навчання – денна, заочна, екстернат – за держзамовленням (за рахунок держбюджету) чи за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб). Наші випускники отримують дипломи міжнародного зразка та стають висококваліфікованими фахівцями в галузі знань «Інформаційні технології».

За час навчання наші студенти активно займаються науковою діяльністю, при кафедрах діє Студентське науково-технічне Товариство захисту інформації, студенти беруть участь у міжнародних програмах співпраці, проходять стажування в навчальних закладах США, Східної та Західної Європи. Навчаючись в магістратурі, кращі студенти із рівнем знань англійської мови не нижче В2 мають змогу навчатися один або два семестри за кордоном завдяки коштам Міжнародного проекту ERASMUS PLUS з можливістю отримання двох дипломів магістра кібернетичної безпеки – диплому нашого університету та диплому одного з європейських університетів, який визнається в країнах ЄС.

Кафедри підтримують тісні наукові контакти з такими організаціями: Softserve, Eleks, EPAM, Microsoft, Digital Security Office, Tadiran Telecom International, Cisco Systems, Xilinx Inc., «НікС», «РІАС», Avidis, Instream Communication Technologies.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека», вивчають наступні фахово-орієнтовані дисципліни, та мають доступ до приладів технічного захисту інформації:

 • технології програмування;
 • теорія інформації та кодування;
 • ВЕБ - програмування;
 • програмування скриптовими мовами;
 • методи і засоби технічного захисту інформації;
 • безпека інформаційно-комунікаційних систем;
 • системи банківської безпеки;
 • захист інформації в комп’ютерних мережах;
 • безпека кіберфізичних систем;
 • хмарні технології та їх захист;
 • безпека мобільних технологій;
 • захист економічної інформації.

Наші Випускники вміють:

 • розробляти спеціальне програмне забезпечення;
 • створювати системи захисту персональних комп’ютерів;
 • розробляти системи захисту комп’ютерних мереж;
 • розробляти об’єкти, пристрої і системи технічного захисту інформації;
 • працювати з обчислювальною технікою із забезпеченням інформаційної безпеки,
 • розробляти системи управління інформаційною безпекою;
 • створювати спеціалізовані захищені бази даних для накопичення та обробки інформації з обмеженим доступом;
 • організовувати захищений електронний документообіг;
 • оцінювати ступінь захищеності програмних та апаратних засобів банківських систем;
 • розробляти захищені ВЕБ-сайти, використовуючи технології ВЕБ-програмування та криптографічні методи захисту інформації;
 • розробляти захищені сховища даних.

Фахівці за спеціальністю «Кібербезпека» потрібні для забезпечення програмного та технічного захисту інформації, що становить державну або комерційну таємницю:

 • на приватних і державних підприємствах різного профілю;
 • в науково-дослідних установах та проектних організаціях;
 • в органах державного управління та місцевого самоврядування;
 • в підрозділах кіберполіції Міністерства внутрішніх справ;
 • в Державній податковій службі;
 • в Державній митній службі;
 • в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації;
 • в банківських установах та бізнесових структурах;
 • в підрозділах захисту інформації залізничного та повітряного транспорту.

Ваш вибір – КІБЕРБЕЗПЕКА

Наші адреси:

79005, м. Львів-05, вул. Кн. Романа, 1 (ХІХ навчальний корпус), кім. 204,

тел.: (032) 258-30-60, (032) 258-30-59

кафедра «Захист інформації»

http://ikta.lp.edu.ua/index.php?id=ikta-zi

Завідувач кафедри «Захист інформації»

Заслужений винахідник України д.т.н., професор

ДУДИКЕВИЧ Валерій Богданович

 

79005, м. Львів-05, вул. Кн. Романа, 1 (ХІХ навчальний корпус), кім. 219,

тел.: (032) 258-30-77

кафедра «Безпека інформаційних технологій»

http://lp.edu.ua/node/153

Завідувач кафедри «Безпека інформаційних технологій»

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки д.т.н., професор 

МАКСИМОВИЧ Володимир Миколайович

 

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

«Системи технічного захисту інформації»

Профіль спеціалізації:

Напрям підготовки поєднує поглиблене вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика, фізика, алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерні методи дослідження інформаційних процесів та систем, теорія інформації та кодування) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки (електроніка та мікросхемотехніка, алгоритмічні основи криптології, криптографічні системи та протоколи, WEB-програмування, комп’ютерні мережі, бази даних та знань, архітектура комп’ютерних систем, мережеві операційні системи, прикладна криптологія, методи та засоби криптоаналізу, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, системи банківської безпеки, системи та засоби автентифікації, технології та спеціальні розділи програмування) у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Системи технічного захисту інформації» та «Управління інформаційною безпекою».

Це дає можливість готувати фахівців для вирішення низки актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачають розроблення, впровадження та експлуатацію захищених інформаційних і комунікаційних систем; систем криптографічного захисту, зокрема, з використанням електронного цифрового підпису; систем контрольованого доступу до комп’ютерних мереж з використанням методів автентифікації.

Напрям підготовки поєднує вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика; фізика; інженерна та комп’ютерна графіка; алгоритмічні мови та програмування; основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки (методи та засоби технічного захисту інформації; комплексні системи санкціонованого доступу; технічні засоби охорони об’єктів; електроніка та мікросхемотехніка, компонентна база засобів технічного захисту інформації; проектування комплексних систем захисту інформації; комп’ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів, види і засоби технічної розвідки, криптографія, стеганографія та стеганоаналіз) у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Безпека інформаційних та комунікаційних технологій» та «Управління інформаційною безпекою».

Це дає можливість готувати фахівців для вирішення актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачають розроблення, впровадження та експлуатацію систем технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, зокрема, захищених комп’ютерних систем інформації з обмеженим доступом, захист приміщень від витоку інформації, виявлення закладних пристроїв для несанкціонованого отримання інформації.

 

«Управління інформаційною безпекою»

«Адміністрування систем кібербезпеки»

Профіль спеціалізації:

Напрям підготовки поєднує вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика; фізика; інженерна та комп’ютерна графіка; алгоритмічні мови та програмування; основи теорії кіл, сигнали та процеси в комп’ютерних системах та мережах) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки (основи менеджменту у сфері захисту інформації; організаційне забезпечення інформаційної безпеки; системи менеджменту інформаційної безпеки; системи охорони державної таємниці; теорія ризику; організація спеціального діловодства, основи національної безпеки, забезпечення інформаційної безпеки держави) у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» та «Системи технічного захисту інформації».

Це дає можливість готувати фахівців для вирішення  актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, управління ризиками та інцидентами інформаційної безпеки; психології управління; організації спеціального діловодства; основ технічного та криптографічного захисту інформації; реалізації системи управління інформаційною безпекою, зокрема, розроблення політики та програми інформаційної безпеки організації, адміністрування системи інформаційної безпеки, консультування користувачів системи.

Напрям підготовки поєднує вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика; фізика; основи теорії кіл, сигнали та процеси в комп’ютерних системах та мережах, теорія інформації та кодування), дисциплін галузі знань «Інформаційні технології» (технології програмування, програмування скриптовими мовами, WEB-програмування, комп’ютерні мережі, бази даних, архітектура комп’ютерних систем, операційні системи, адміністрування в інформаційних системах) із поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки (стандарти інформаційної безпеки, основи криптографії, методи та засоби захисту інформації, безпека веб-додатків, безпека мережевих операційних систем, безпека програмного забезпечення, аудит кібербезпеки, безпека інфраструктури комп’ютерних мереж, інструменти мережевої безпеки, тестування програмного забезпечення, системи журналізації подій в комп’ютерних системах і мережах, основи комп’ютерної криміналістики, тестування на проникнення у комп’ютерних системах і мережах, безпека мобільних технологій, комплексні системи захисту інформації).

Навчальний план складено за співпраці із Львівським ІТ-кластером, що дає можливість готувати фахівців для вирішення актуальних завдань у сфері кібербезпеки, таких як: управління ризиками та інцидентами інформаційної безпеки; розроблення політики інформаційної безпеки; реалізація системи кібербезпеки та її адміністрування, проведення аудиту для ретроспективного аналізу подій кібербезпеки, а також виконання пенетраційного тестування системи кібербезпеки для оцінювання у реальному часі дієвості штатних механізмів і процедур захисту інформації.

 

 

Приєднані файлиРозмір
Прилади технічного захисту інформації687.25 KB
Оновлено 5 міс 4 тижн тому