Вчена рада Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола

Голова Вченої ради

Мороз Олександр Іванович – д-р техн. н., професор  

Номер телефону: +38(032) 258-32-18

Заступник голови Вченої ради

Петрушка Ігор Михайлович – д-р техн. н., професор

Номер телефону: +38(032) 258-32-20

Секретар Вченої ради

Чорненька Надія Василівна – к. геогр. н., доцент  

Номер телефону: +38(032) 258-32-12 

Склад Вченої ради інституту

 1. Мороз Олександр Іванович (Oleksandr Moroz) – директор ІСТР, д.т.н., професор.
 2. Петрушка Ігор Михайлович (Ihor Petrushka) – перший заступник директора ІСТР, д.т.н., професор.
 3. Казимира Ірина Ярославівна (Iryna Kazymyra) – заступник директора, декан магістратури ІСТР, к.т.н., доцент.
 4. Яворська Надія Петрівна (Nadiya Yavorska) – заступник директора, декан бакалаврату ІСТР, к.е.н.
 5. Білецький Михайло Володимирович (Mykhailo Biletskyi) – заступник директора з організаційно-господарської роботи ІСТР.
 6. Князь Святослав Володимирович (Sviatoslav Kniaz) — завідувач кафедри ПЕЕТ, д.е.н., професор.
 7. Мальований Мирослав Степанович (Myroslav Malovanyy) – завідувач кафедри ЕЗП, д.т.н., професор.
 8. Нагурський Олег Антонович (Oleh Nahurskyy) – завідувач кафедри ЦБ, д.т.н., професор.
 9. Теребух Андрій Андрійович (Andriy Terebukh) – завідувач кафедри ТУР, д.е.н., професор.
 10. Данилюк Наталія Євгеніївна (Nataliia Danyliuk) – голова профспілкового бюро працівників ІСТР, спеціаліст ІІ кат. деканату магістратури ІСТР.
 11. Тимчук Іван Степанович (Ivan Tymchuk) – голова наукового товариства молодих вчених та студентів ІСТР, к.с.-г.н., асистент кафедри ЕЗП.
 12. Бець Мар’яна Тиберіївна (Mariana Bets) – доцент кафедри ПЕЕТ, к.е.н., доцент.
 13. Васійчук Віктор Олексійович (Viktor Vasiichuk) – доцент кафедри ЦБ, к.т.н., доцент.
 14. Дуцяк Ігор Зенонович (Ihor Dutsiak) – професор кафедри ТУР, д.філос.н., професор.
 15. Кузь Ольга Назарівна (Olha Kuz) – заступник декана з навчально-виховної роботи ІСТР, доцент кафедри ЕБПД, к.т.н., доцент.
 16. Мокрий Володимир Іванович (Volodymyr Mokryy) – професор кафедри БПД, д.т.н., доцент.
 17. Попович Олена Романівна (Olena Popovych) – доцент кафедри ЕЗП, к.т.н., доцент.
 18. Ступницька Наталія Володимирівна (Nataliia Stupnytska) – доцент кафедри ЦБ, к.т.н., доцент.
 19. Чорненька Надія Василівна (Nadiia Chornenka) – доцент кафедри ТУР, к.геогр.н., доцент.
 20. Онишкевич Лілія Ігорівна (Liliia Onyshkevych) – голова Колегії та профбюро студентів ІСТР, студентка групи ЕО-31.
 21. Гикавий Святослав Володимирович (Sviatoslav Hykavyy) – студент групи ПТ-21.
 22. Олішевська Олександра Олександрівна (Oleksandra Olishevska) – студентка групи ПТ-21.

Електронна пошта: istr.rada@lpnu.ua

Оновлено 9 год 29 хв тому
Оновлено 5 дн 9 год тому
Оновлено 2 дн 10 год тому
Оновлено 2 дн 11 год тому
Оновлено 2 дн 12 год тому