Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Партнери кафедри радіоелектронних пристроїв та систем

 • Харківський Національний університет радіоелектроніки

(Kharkiv National University of Radio Electronics )

Веб-сайт: http://www.kture.kharkov.ua

Співпраця по організації та проведенню Міжнародних науково-технічних конференцій «TCSET», проведення наукових семінарів, розробці навчально-методичних матеріалів по підготовці фахівців

 • Національний технічний університет України «КПІ», радіотехнічний факультет

(National Technical University of Ukraine 'Kyiv Polytechnic Institute', Radioengineering faculty)

Веб-сайт: http://rtf.kpi.ua

Співпраця по розробці нормативних документів Державного стандарту підготовки фахівців, проведення наукових семінарів, участь у роботі спеціалізованої Вченої ради

 • Радіотехнічний факультет Севастопольського Національного технічного університету

Radioengineering faculty of Sevastopol National Technical University

Веб-сайт: http://sevntu.com.ua/facultyRE.html

Співпраця по організації та проведенню Міжнародних науково-технічних конференцій «КрымИко»«TCSET», проведенню студентських олімпіад та конференцій

 • Інститут радіоелектроніки Варшавського технологічного університету (Польща)

(Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology)

Веб-сайт: http://eng.pw.edu.pl/Faculties/Faculty-of-Electrical-Engineering

Співпраця в рамках двосторонньої угоди про науково-технічну та дидактичну діяльність, обмін співробітниками та студентами

 • Факультет електроніки, факультет радіотехнічних систем Військово-технічної академії (м. Варшава, Польща)

(Wydział Elektroniki Instytutu Systemów Elektronicznych, Wojskowa Akademia Techniczna )

Веб-сайт: http://ise.wel.wat.edu.pl

Співпраця в рамках двосторонньої угоди про науково-технічну та дидактичну діяльність, організації та проведення науково-технічних конференцій, обмін співробітниками та студентами

 • Вроцлавський технічний університет

(Wroclaw University of Technology )

Веб-сайт: http://www.pwr.wroc.pl

Співпраця в рамках двосторонньої угоди, проведення спільних наукових досліджень в області електродинаміки та антенної техніки, публікація результатів

 • Харківський Національний університет ім.В.Н.Каразіна, Науково-дослідний інститут біології

(V.N. Karazin Kharkiv National University, Research Institute of Biology )

Веб-сайт: http://www-niibio.univer.kharkov.ua

Співпраця в рамках двосторонньої угоди, проведення спільних наукових досліджень в області вивчення властивостей мікро- та наноелементів за допомогою електронно-скануючого телевізійного мікроскопа

 • КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ)

(Yuzhnoye SDO )

Веб-сайт: http://www.yuzhnoye.com

Співпраця по виконанню науково-дослідних робіт в рамках заключених (укладених) договорів

 • Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут (м. Львів)

(Lviv Research Radio Engineering Institute )

Веб-сайт: http://www.lreri.com.ua

Співпраця по виконанню науково-дослідних робіт, сумісна діяльність по підготовці фахівців

 • ПАТ «Електрон» (м. Львів)

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "Concern-Electron"

Веб-сайт: http://www.electron.ua

Спонсорська діяльність по обладнанню лабораторій кафедри для забезпечення навчального процесу

 • Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля (ЦПОСІ та КНП) (м. Дунаївці Хмельницької обл.)

Center of the Special Information Receiving and Processing and the Navigating Field Control

Веб-сайт: http://dzz.gov.ua/CPOSI/index.php

Співпраця в рамках двосторонньої угоди в проведенні  спільних наукових досліджень з розробки методології, проведення моніторингу сцен і об’єктів

 • Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка Національної академії наук України

( Karpenko Physical-Mechanical Institute Of the National Academy of Sciences of Ukraine )

Веб-сайт: http://www.ipm.lviv.ua

Співпраця в рамках двосторонньої угоди в проведенні спільних наукових досліджень в галузі дефектоскопії та опрацювання сигналів

Оновлено 1 рік 11 міс тому