Інформація, що підлягає оприлюдненню

Назва документа
1 Склад Вченої ради Львівської політехніки
2 Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
3 Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»
4 Антикорупційна програма Національного університету «Львівська політехніка»
5 Бюджет Національного університету «Львівська політехніка» на 2018 рік
6 Штатний розпис на 2018 рік
7 Перелік закупівель за 2017/2018 роки
8 Звіт про результати фінансової діяльності
9 Річний план закупівель
10 Додаток до річного плану закупівель
11 Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (газ)
12 Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (водовідведення)
13 Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (водопостачання)
14 Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (електроенергія)
15 Інформація щодо проведення переговорної процедури закупівлі (теплопостачання)
16 Інформація про проведення відкритих торгів (теплопостачання)
17 Інформація про проведення відкритих торгів (плита ламінована)
18 Річний план закупівель (із внесенням змін)
19 Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
20 Звіти про надходження і використання коштів за 2016
21 Наказ про документи про вищу освіту
22 Положення про планування та видання навчальної літератури
23 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 29 грудня 2015 р.
24 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 25 січня 2017 р.
25 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 31 січня 2018 р.
26 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 30 січня 2019 р.
27 Правила прийому
28 Нормативні документи
29 Ліцензія на надання освітніх послуг
30 Положення про стипендіальне забезпечення
31 Статут університету
32 Склад Наглядової ради Національного університету «Львівська політехніка»
33 Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного
34 Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу: збірник нормативних документів
35 Програма розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на період до 2020 року