Інформація, що підлягає оприлюдненню

Назва документа
Правила прийому
Бюджет Національного університету «Львівська політехніка» на 2017 рік
Звіт про результати фінансової діяльності
Штатний розпис на 2017 рік
Нормативні документи
Річний план закупівель
Додаток до річного плану закупівель
Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (газ)
Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (водовідведення)
Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (водопостачання)
Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (електроенергія)
Інформація щодо проведення переговорної процедури закупівлі (теплопостачання)
Інформація про проведення відкритих торгів (теплопостачання)
Інформація про проведення відкритих торгів (плита ламінована)
Річний план закупівель (із внесенням змін)
Положення про планування та видання навчальної літератури
Склад Вченої ради Львівської політехніки
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
Положення про організацію освітнього процесу
Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету «Львівська політехніка»
Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів
Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів
Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка»
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»
Ліцензія на надання освітніх послуг
Наказ про документи про вищу освіту
Основні результати роботи колективу у 2015 році
Положення про стипендіальне забезпечення
Статут університету
Звіт ректора на Конференції трудового колективу 25.02.2017 р.
Склад Наглядової ради Національного університету «Львівська політехніка»
Звіти про надходження і використання коштів за 2016
Антикорупційна програма Національного університету «Львівська політехніка»