Інформація, що підлягає оприлюдненню

Назва документа
1 Правила прийому
2 Бюджет Національного університету «Львівська політехніка» на 2018 рік
3 Звіт про результати фінансової діяльності
4 Штатний розпис на 2018 рік
5 Нормативні документи
6 Річний план закупівель
7 Додаток до річного плану закупівель
8 Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (газ)
9 Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (водовідведення)
10 Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (водопостачання)
11 Інформація про проведення переговорної процедури закупівлі (електроенергія)
12 Інформація щодо проведення переговорної процедури закупівлі (теплопостачання)
13 Інформація про проведення відкритих торгів (теплопостачання)
14 Інформація про проведення відкритих торгів (плита ламінована)
15 Річний план закупівель (із внесенням змін)
16 Положення про планування та видання навчальної літератури
17 Склад Вченої ради Львівської політехніки
18 Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
19 Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
20 Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»
21 Ліцензія на надання освітніх послуг
22 Наказ про документи про вищу освіту
23 Основні результати роботи колективу у 2015 році
24 Положення про стипендіальне забезпечення
25 Статут університету
26 Звіт ректора на Конференції трудового колективу 25.01.2017 р.
27 Склад Наглядової ради Національного університету «Львівська політехніка»
28 Звіти про надходження і використання коштів за 2016
29 Антикорупційна програма Національного університету «Львівська політехніка»
30 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 31 січня 2018 р.
31 Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного
32 Положення про академічну мобільність
33 Перелік закупівель за 2017/2018 роки
34 Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу: збірник нормативних документів