Конкурс 2013

Денна форма навчання (ОПП підготовки бакалавр на базі повної загальної середньої освіти)

Напрями підготовки Конкурс на місця держзамовлення
Інститут архітектури
Дизайн (ДЗ) 5,33
Реставрація творів мистецтва (РС) 7
Архітектура (АР) 2,65
Інститут будівництва та інженерії довкілля
Будівництво (БД) 5,19
Пожежна безпека (ПБ) 10,33
Гідротехніка (водні ресурси) (ГТ) 6,2
Інститут геодезії
Геодезія, картографія та землеустрій (ГД) 12,29
Інститут гуманітарних і соціальних наук
Документознавство та інформаційна діяльність (ДК) 34,07
Міжнародні відносини (МВ) 32,47
Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури (СМ) 40,6
Соціологія (СО) 56,51
Соціальна робота (СР) 50,33
Інститут економіки і менеджменту
Міжнародна економіка (МА) 68
Економіка підприємства (ЕП) 56,67
Маркетинг (МК) 46,6
Фінанси і кредит (ФК) 27,22
Облік і аудит (ОА) 23,84
Менеджмент (МЕ) 15,39
Інститут енергетики та систем керування
Теплоенергетика (ТЕ) 7,68
Електротехніка та електротехнології (ЕТ) 7,3
Електромеханіка (ЕМ) 6,04
Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології (АВ) 12,73
Інститут інженерної механіки та транспорту
Прикладна механіка (МП) 4,93
Інженерна механіка (ІМ) 11,3
Інженерна матеріалознавство (МЗ) 5,4
Машинобудування (МБ) 7,35
Автомобільний транспорт (АТ) 12,73
Зварювання (ЗВ) 7,2
Транспортні технології (ТТ) 8,58
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Філологія (ФЛ) 19,22
Комп'ютерні науки (КН) 11,29
Програмна інженерія (ПІ) 24,2
Видавничо-поліграфічна справа (ВП) 8,25
Системний аналіз (СА) 21,73
Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Метрологія та інформаційно вимірювальні технології (МТ) 7
Метрологія, стандартизація та сертифікація (МС) 7,15
Системна інженерія (СІ) 14,66
Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІ) 25,8
Системи технічного захисту інформації (ЗІ) 13,36
Управління інформаційною безпекою (УІ) 14,24
Комп'ютерна інженерія (КІ) 14,76
Приладобудування (ПР) 6,2
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Міжнародна інформaція (МІ) 20,92
Прикладна математика (ПМ) 15,83
Інформатика (ІФ) 24,33
Прикладна фізика (ПФ) 10,67
Інститут права та психології
Журналістика (ЖР) 23,6
Правознавство (ПВ) 124,31
Практична психологія (ПП) 61,42
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Радіотехніка (РТ) 6,38
Радіоелектронні апарати (РА) 5,91
Телекомунікації (ТК) 6,72
Мікро- та наноелектроніка (МН) 7,35
Електронні пристрої та системи (ЕЛ) 9,2
Оптотехніка (ОТ) 5,8
Інститут хімії та хімічних технологій
Біотехнологія (БТ) 38,33
Хімічна технологія (ХТ) 4,49
Хімічна інженерія (ХІ) 8,85
Харчові технології та інженерія (ХР) 10,6
Фармація (ФР) 20,13
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім.В.Чорновола
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕО) 14,26
Туризм (ТУ) 57,45
Разом 14,67

Заочна форма навчання (ОПП підготовки бакалавр на базі повної загальної середньої освіти)

Напрями підготовки Конкурс на місця держзамовлення
ІГДГ
Геодезія, картографія та землеустрій (ГД) 49
ІНПП
Правознавство (ПВ) 73,5
ІДН
Автомобільний транспорт (АТ) 8,4
Будівництво (БД) 6,6
Електротехніка та електротехнології (ЕТ) 11,4
Інженерна механіка (ІМ) 5
Комп'ютерні науки (КН) 14,8
Системна інженерія (СІ) 6,2
Соціологія (СО) 13,4
Менеджмент (МЕ) 16,4
Облік і аудит (ОА) 18
Теплоенергетика (ТЕ) 4,2
Телекомунікації (ТК) 7,33
Фінанси і кредит (ФК) 14,6
Хімічна технологія (ХТ) 2,6
Разом 17,75